Z a r z ą d K o ł a Ł o w i e c k i e g o
P O N O W A w  B o b o l i c a c h
Przemysław Prus-Głowacki
Janusz Skorupa
Tomasz Kurek
Daniel Żuk
Krystian Zieliński
prezes
łowczy
vicełowczy
sekretarz
skarbnik

 

K o m i s j a  R e w i z y j n a             
Mariusz Pawłowski
Ryszard Kisielewski
Zbigniew Ptak
Lech Martynaprzewodniczący
członek komisji
członek komisji
członek komisji