Z a r z ą d K o ł a Ł o w i e c k i e g o
P O N O W A w  B o b o l i c a c h
Zbigniew Stefański
Dawid Ułanowski
Zbigniew Antoniak
Marek Ułanowski
Krystian Zieliński
Karol Pietnoczka
– 
prezes
łowczy
vicełowczy
sekretarz
skarbnik
członek zarządu
K o m i s j a  R e w i z y j n a             
Dariusz Czelewicz
Ryszard Kisielewski
Zbigniew Ptak
Tomasz Sokółprzewodniczący
członek komisji
członek komisji
członek komisji